SZKOLENIA INFORMATYCZNE DLA MIKROFIRM INFORMATYCZNYCH
I BUDOWLANYCH

Dla branży informatycznej i budowlanej planujemy 3 szkolenia:

Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW, wymiar godzinowy: 80
Szkolenie będzie się odbywało dla 2 grup.
I grupa w terminie: X 2013 – I 2014,
II grupa w terminie: X 2013 – I 2014,
Rekrutacja do I grupy: VII – IX 2013.
Rekrutacja do II grupy: VII - IX 2013.

W każdej grupie będzie po 10 osób. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.
Program szkolenia będzie obejmował m.in. wprowadzenie do języka PHP, programowanie w języku PHP, wprowadzenie do baz danych, aplikacje bazodanowe, korzystanie z technologii PHP/My SQL w ramach prostej aplikacji sieciowej
Zajęcia będą odbywać się po godzinach pracy: dziennie 3-godziny.

Projektowanie AUTOCAD w praktyce z certyfikatem Autodesk, wymiar godzinowy: 80
Szkolenie będzie się odbywało dla 1 grupy: 10-osobowej w terminie: X 2013 – XII 2013.
Rekrutacja: VII – IX 2013.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, podręcznik, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu AUTODESK.
Program szkolenia będzie obejmował m.in. poznanie środowiska CAD od podstaw aż do zaawansowanych funkcji umożliwiających sprawne wykonywanie złożonych rysunków na płaszczyźnie 2D.
Zajęcia będą odbywać się po godzinach pracy: dziennie 3-godziny.

3ds Max z certyfikatem Autodesk, wymiar godzinowy: 80
Szkolenie będzie się odbywało dla 1 grupy: 10-osobowej w terminie: IV – VII 2013.
Rekrutacja: XII 2012 – III 2013.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, podręcznik, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu AUTODESK.
Program szkolenia będzie obejmował m.in. tworzenie grafiki trójwymiarowej, renderowanie, animowanie, modelowanie 3D.
Zajęcia będą odbywać się w weekendy, po 8 godzin w ciągu dnia.