Szkolenia dla branży turystycznej

Dla branży turystycznej planujemy 4 szkolenia:

E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC, wymiar godzinowy: 120
Szkolenie będzie się odbywało dla 2 grup.

I grupa w terminie: III 2013 – VII 2013.
II grupa w terminie: IX 2013 – I 2014.
Rekrutacja do I grupy: XII – II 2013.
Rekrutacja do II grupy: VI-VIII 2013.

W każdej grupie będzie po 10 osób. Uczestnicy otrzymają podręczniki, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu ECCC z e-marketingu.
Program szkolenia będzie obejmował m.in. podstawy e-marketingu, cel e-marketingu, wykorzystanie narzędzi e-marketingu w turystyce, analiza ich efektywności).
Zajęcia będą odbywać się w weekendy, po 8 godzin w ciągu dnia

Marketing Manager w branży turystycznej, wymiar godzinowy: 80
Szkolenie będzie się odbywało dla 1 grupy – 15-osobowej w terminie: III 2013 – VII 2013.
Rekrutacja: XII – II 2013.

Uczestnicy otrzymają podręczniki, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu.
Program szkolenia będzie obejmował m.in. tworzenie strategii marketingowej dla marki turystycznej, public relations, event marketing.
Zajęcia będą odbywać się w weekendy, po 8 godzin w ciągu dnia

Nowoczesne techniki sprzedaży dla branży turystycznej, wymiar godzinowy: 32
Szkolenie będzie się odbywało dla 1 grupy – 15-osobowej w terminie: III 2014.
Rekrutacja: IV kwartał 2013- luty 2014

Uczestnicy otrzymają podręczniki, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu.
Zajęcia będą odbywać się w weekendy, po 8 godzin w ciągu dnia.


Język angielski dla turystyki (z uwzględnieniem języka branżowego), wymiar godzinowy: 90
Szkolenie będzie się odbywało dla 2 grup – 10-osobowych w terminie: X 2013 – II 2014.
Rekrutacja: VII - IX 2013.
Na etapie rekrutacji odbędzie się test językowy, na podstawie którego uczestnicy przyporządkowani zostaną do grupy w zależności od poziomu znajomości języka.

Uczestnicy otrzymają podręczniki, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu TELC.
W szkoleniu z języka angielskiego mogą brać udział uczestnicy innych szkoleń prowadzonych w ramach projektu z branży turystycznej (10 osób).
Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 3 godziny – po godzinach pracy; godziny popołudniowe.