Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI:

Zgłoszenie do udziału w projekcie przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura tj. 8.00-16.00, w następujących okresach:

- od 28.12.2012 r. do 11.02.2013 r. na szkolenia E-marketing w turystyce (I grupa), Marketing Manager w branży turystycznej, 3 ds. Max z certyfikatem Autodesk,

- od 03.06.2013 do 15.07.2013 r. na szkolenie E-marketing w turystyce (II grupa),

- od 01.07.2013 r. do 30.08.2013 r. na szkolenia: Język angielski, Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron www, Projektowanie Autocad w praktyce z certyfikatem Autodesk

- od 01.12.2013 do 31.01.2014 r. na szkolenie Nowoczesne techniki sprzedaży.


Projekt skierowany jest wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw z branż: turystycznej, budowlanej oraz IT, posiadających główną siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego oraz oddelegowanych przez nie pracowników zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego.

Wsparciem zostaną w pierwszej kolejności objęte przedsiębiorstwa (co najmniej 80%), które nie korzystały dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Przedsiębiorstwa przystępujące do projektu otrzymają pomoc de minimis.

Kandydaci na szkolenia składający dokumenty rekrutacyjne w biurze projektu będą wypełniać test wiedzy.

W zakładce do pobrania znajdują się programy szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne.
 

Aktualna lista przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych znajduje się na stronie http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/275/