O projekcie

Projekt pt. „Klucz do sukcesu” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, w ramach poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt realizowany jest przez Europerspektywę w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. W ramach projektu odbędą się szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstwami z następujących branż: turystyka, informatyka i budownictwo. Tematy szkoleń to:

- E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC, (III 2013 – VII 2013, IX 2013 – I 2014),

- Marketing Manager w branży turystycznej (III 2013 – VII 2013),

- Nowoczesne techniki sprzedaży dla branży turystycznej (III 2014),

- Język angielski dla turystyki (X 2013 – II 2014),

- Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron www (X 2013 – I 2014),

- Projektowanie AUTOCAD w praktyce z certyfikatem Autodesk (X 2013 – I 2014),

- 3ds Max z certyfikatem Autodesk (IV 2013 – VII 2013).

Szkolenia będą odbywały się poza godzinami pracy (popołudniami i w weekendy).

Wszystkie szkolenia zakończą się uzyskaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieć zagwarantowane: podręczniki, materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, napoje, ubezpieczenie.
Szkoleniami objętych zostanie łącznie 100 osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach lub zarządzających nimi z terenu województwa lubelskiego.