Do pobrania
 

PROGRAMY SZKOLEŃ
Program szkolenia Nowoczesne techniki sprzedaży
Program szkolenia Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW
Program szkolenia 3ds Max Design z certyfikatem Autodesk
Program szkolenia e-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC
Program szkolenia marketing manager w branży turystycznej
Program szkolenia projektowanie AUTOCAD w praktyce z certyfikatem Autodesk
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Regulamin udziału w projekcie "Klucz do sukcesu"
Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie
„Klucz do sukcesu”
Załącznik nr 2 Karta zgłoszeniowa pracownika delegowanego na szkolenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 5 Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych
Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską
Załącznik nr 7 Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Załącznik nr 8 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii MŚP
ZAŁĄCZNIKI DO PODPISANIA UMOWY WEWNĄTRZPROJEKTOWEJ
Załącznik nr 10 Oświadczenie dotyczące sytuacji Przedsiębiorstwa (o aktualności podpisanych i złożonych dokumentów na pierwszym etapie rekrutacji na dzień podpisania umowy wewnątrzprojektowej)
Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 12 Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Klucz do sukcesu”