Aktualności:

30 kwietnia 2014

Zakończyliśmy realizację projektu "Klucz do sukcesu". Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz wyrażamy nadzieję, że zdobyte przez Państwa kwalifikacje i nabyte umiejętności przyczynią się do spełnienia wszelkich aspiracji zawodowych :)

Gratulujemy i pozdrawiamy
Personel projektu

17 lutego 2014

Jeszcze tylko w lutym 2014 roku prowadzimy zapisy na ostatnie już szkolenie organizowane w ramach projektu. Szkolenie "Nowoczesne techniki sprzedaży" skierowane jest do mikroprzedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej. Uczestnikom zostaną zagwarantowane materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW oraz catering (ciepły posiłek, napoje i ciastka). Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty o ukończeniu szkolenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.

10 lutego 2014

Trwa nabór na szkolenie pt. "Nowoczesne techniki sprzedaży" organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu".
Ilość miejsc ograniczona!
Szkolenie

10 lutego 2014

W dniu 08.02.2014 do egzaminu TELC na poziomie A1 przystąpili uczestnicy szkolenia pt. "Język angielski". Nadal odbywają się zajęcia z języka angielskiego dla uczestników grupy A2 (mikroprzedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej).

20 stycznia 2014

Informujemy, że w styczniu 2014 roku zakończyło się szkolenie pt. "E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC" skierowane do mikroprzedsiębiorców oraz ich pracowników z branży turystycznej. Szkolenie zakończyło się egzaminem ECCC, który zdali wszyscy przystępujący do egzaminu uczestnicy.

23 grudnia 2013

Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie Nowoczesne techniki sprzedaży. Szkolenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców z branży turystycznej i ich pracowników. Odbędzie się ono w marcu tego roku, trwać będzie 32 godziny (dwa weekendy). Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, catering podczas zajęć. Na zakończenie szkolenia uczestnicy uzyskają certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji w zakresie technik sprzedaży. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

23 grudnia 2013

W grudniu 2013 roku mikroprzedsiębiorcy z branży budowlanej oraz ich pracownicy zakończyli udział w szkoleniu Projektowanie AUTOCAD w praktyce z certyfikatem Autodesk. Wszyscy uczestnicy szkolenia uzyskali pozytywny wynik z egzaminu i otrzymali certyfikaty Autodesk.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu oraz za wysoką frekwencję i zaangażowanie.

10 października 2013

12 października rozpocznie się szkolenie „Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW” w wymiarze 80 godzin. Uczestnicy szkolenia (10 osób) otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzić będzie do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. Program szkolenia będzie obejmował m.in. wprowadzenie do języka PHP, programowanie w języku PHP, wprowadzenie do baz danych, aplikacje bazodanowe, korzystanie z technologii PHP/My SQL w ramach prostej aplikacji sieciowej. Życzymy sukcesów!

9 października 2013

Rozpoczęliśmy szkolenie pt. „Projektowanie AUTOCAD w praktyce z certyfikatem Autodesk”. Szkolenie będzie się odbywało dla 1 grupy 10-osobowej w terminie: X 2013 – XII 2013 i obejmie 80 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, podręcznik, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu AUTODESK. Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i wyrażamy nadzieję, że każdy z uczestników zdobędzie umiejętności i kwalifikacje wymagane do obsługi programu Autocad.

9 października 2013

Rozpoczęliśmy szkolenie w zakresie języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Szkolenie obejmuje 90 godzin dydaktycznych i odbywać się będzie w terminie X-II 2014 dla 2 grup 10-osobowych. Na zakończenie szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzić będzie do uzyskania certyfikatu umiejętności językowych TELC.
Gratulujemy uczestnikom zakwalifikowania się na szkolenie i życzymy sukcesów w nauce języka.

23 września 2013

Prowadzimy zapisy na ostatnie miejsca na szkolenie „Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW” organizowane w ramach projektu. Zachęcamy Państwa do przesyłania zgłoszeń do biura projektu. Uczestnikom zostaną zagwarantowane materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW i catering (ciepły posiłek i napoje). Na zakończenie szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzić będzie do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności i kwalifikacji.

23 września 2013

Zostały nam ostatnie miejsca na szkolenie z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Zachęcamy Państwa do zapisów na szkolenie. Uczestnikom zostaną zagwarantowane materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW i catering (ciepły posiłek i napoje). Szkolenie zakończy się egzaminem TELC oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności i kwalifikacje.

20 września 2013

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na szkolenie "E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC". Zajęcia rozpoczną się 28 września. Uczestnicy będą mieli zagwarantowane materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW oraz catering (ciepły posiłek i napoje). Szkolenie zakończy się egzaminem prowadzącym do uzyskania certyfikatu ECCC.

15 lipca 2013

Trwa rekrutacja na szkolenie „Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW” organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu".
Szkolenie będzie się odbywało dla 2 grup. Rekrutacja trwać będzie do końca sierpnia 2013 r., a zajęcia prowadzone będą w terminie październik 2013 r. – styczeń 2014 r.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

10 lipca 2013

Zakończyliśmy szkolenie 3ds Max z certyfikatem Autodesk dla kolejnej, II grupy. Wszyscy uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności z zakresu posługiwania się programem 3ds Max i wyrazili pozytywne opinie o organizacji szkolenia.

10 czerwca 2013

Prowadzimy REKRUTACJĘ na szkolenia dla branży turystycznej:
- j. angielski dla 2 grup na różnych poziomach znajomości języka. Zajęcia będą odbywały się w terminie od X.13 do II.14 (90 godz.) po godzinach pracy, popołudniami. Szkolenie zakończy się egzaminem TELC. Rekrutacja trwa do IX.2013.
- E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC. Zajęcia będą odbywały się w terminie od IX.2013 do I.2014 w weekendy. Rekrutacja trwa do VIII 2013 r.

Zapraszamy na szkolenia.

10 czerwca 2013

Zakończyliśmy szkolenie 3ds Max z certyfikatem Autodesk dla I grupy. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin i otrzymali certyfikaty Autodesk.

8 maja 2013

Obecnie w ramach projektu realizowane są 3 szkolenia:
- 3ds max z certyfikatem Autodesk - 2 grupy
- Marketing manager w branży turystycznej - 1 grupa

Uczestnicy szkoleń chwalą ich organizację oraz są zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć. Szkolenia cieszą się wysoką frekwencją i zaangażowaniem uczestników.

27 marca 2013

W kwietniu rozpocznie zajęcia pierwsza grupa szkoleniowa: "3 ds. Max z certyfikatem Autodesk". Szkolenie będzie się odbywało w Lublinie w terminach: 6, 7, 20, 21 kwietnia, 11, 12, 25, 26 maja, 8, 9 czerwca.
W tym samym miesiącu rozpocznie się szkolenie "Marketing Manager w branży turystycznej". Szkolenie odbywać się będzie w Hrubieszowie w dniach: 18, 19, 29, 30 kwietnia, 13, 14, 27, 28 maja, 10, 11 czerwca.

28 grudnia 2012

W ramach projektu „Klucz do sukcesu” rozpoczęła się REKRUTACJA mikroprzedsiębiorców i ich pracowników na szkolenia: E-marketing w turystyce (I grupa), Marketing Manager w branży turystycznej oraz 3ds Max z certyfikatem Autodesk. Zgłoszenie do udziału w projekcie przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura tj. 8.00-16.00.

3 grudnia 2012 r.

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. „Klucz do sukcesu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.1.1. W ramach projektu odbędą się szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstwami z następujących branż: turystyka, informatyka i budownictwo. Tematy szkoleń to:

- E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC,

- Marketing Manager w branży turystycznej,

- Nowoczesne techniki sprzedaży dla branży turystycznej,

- Język angielski dla turystyki,

- Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW,

- Projektowanie AUTOCAD w praktyce z certyfikatem Autodesk,

- 3ds Max z certyfikatem Autodesk.